Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Saimaan kanava, Lappeenranta. Soskuan sulku. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Tuomas Vitikainen 2017