suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Malmgård
Beskrivning
De öppna fälten med den slottsliknande huvudbyggnaden, de stora ekonomibyggnaderna i tegel, granhäcken och parken gör Malmgård till en historisk och landskapsmässig miljö av ovanliga mått. Huvudbyggnadens nyrenässansarkitektur har få motsvarigheter i Finland.

Malmgård ligger norr om Forsby bruk och väster om Forsby å, vid en gammal handelsväg som leder till Päijänne. Den slottslika huvudbyggnaden byggdes 1882–85 enligt ritningar av arkitekt F.A. Sjöström. Den två våningar höga byggnaden har drag av nordfransk renässans och materialet är orappat tegel. Byggnaden flankeras av två vinkelställda envåningsflyglar. Interiören går i historisk stil och den stora riddarsalen i andra våningen med sina överdådiga vägg- och takmålningar är det förnämsta rummet.

Huvudbyggnaden förenas med parken genom en terrass och en trappkonstruktion. Landskapsparken i engelsk stil byggdes delvis efter landskapsarkitekt A.F. Rydbers ritningar från 1890. Norr om slottet ligger en ekonomigård med byggnader främst från senare hälften av 1800-talet.
 
Historia
Herrgården Malmgård bildades av två hemman som donerades åt Ernst Creutz år 1622, och därefter har herrgården bevarats i samma släkts ägo. År 1684 blev herrgården ett säterirusthåll. Det gamla gårdsområdet omfattade en karaktärsbyggnad i empirestil och två sidobyggnader försedda med mansardtak. Då den nuvarande karaktärsbyggnaden blev färdig förvandlades det gamla boningshuset till en folkskola och sidobyggnaderna till arbetarbostäder. Enligt traditionen har den första kyrkan i Pernå funnits i en liten skogsdunge på markerna till Malmgårds utgård Tetom.
 
Läs mer
Johannes Hedengren, Malmgård. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Ragna Ahlbeck, Gods och herresäten i Finland. 1946.

Olle Siren, Malmgård, grevliga ätten Creutz stamgods. Svenska litteratursällskapet i Finland 1985.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. 1989.

Helena Soiri, Puutarhuri M.G. Stenius ja arkkitehti F.A. Sjöström Vartiovuoren varjolla. Turun maakuntamuseo, Aboa 2001.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.
 
objektets element:  herrgård; park; ekonomibyggnad; väg; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Malmgårds ekonomicentrum

Ekallén längs landsvägen som genomkorsar Malmgårds ägor
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Malmgård
 
© Museiverket 2009