suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Tervik gård
Beskrivning
Tervik gård har en ekonomibyggnad i empirestil med kringliggande parker som bildar en för vårt land unik arkitektonisk helhet. Tervik är en viktig del av herrgårdskulturen kring Pernåviken som härstammar från medeltiden.

Gårdsområdet formas av en karaktärsbyggnad i två våningar, två flygelbyggnader varav den ena ritad av C.L. Engel, samt av en sällsynt fataburbyggnad. Mangården är åtskild från ekonomigården med en stenmur. De ur arkitektoniskt representativa ekonomibyggnaderna i empirestilens anda ligger grupperade på andra sidan av körvägen. Karaktärsbyggnaden omges av ett trädgårds- och parkområde, där den träkantade ån bildar ett konstnärligt element. Till Tervik leder landets veterligen längsta ekallé genom ett åkerlandskap som odlats i århundraden.

Byggbeståndet på herrgårdarna Sjögård, Tervik och Tjusterby, parkerna, alléerna och de kringliggande åkrarna är en väsentlig del av det nationellt värdefulla kulturlandskapet vid Pernåviken.
 
Historia
Herrgårdsbyggnadens stomme härstammar från år 1736. I slutet av 1810-talet beställde lantmarskalk de Geer ritningar av C.L. Engel till en ombyggnad av gården. Ombyggnaden berörde framför allt byggnadens yttre, och därtill utvidgades centralbyggnaden genom låga flyglar vid gavlarna. Inredningen ”moderniserades” genom pardörrar och dekorativa lister i empirestil. Ändringen gällde inte rumsindelningen eller de mittersta rummens helpaneler som är från byggnadsskedet på 1700-talet. Engels plan ändrades av A.F. Granstedt och förverkligades under 1820-talet. I början av 1860-talet påbyggdes huset med en våning och dekorerades med ett stort antal listarbeten enligt ritningar av C.A. Edelfelt. Exteriören återställdes i empirestilens anda enligt ritningar som gjorts av Carl Frankenhaeuser år 1926. Fankenhaeuser förenade den nya brädfodringen med Engels portal och fönsterinramningar.
 
Läs mer
Kurt Antell, Tervik. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Carl Meissner, Carl Ludvig Engel. Berlin 1937.

C.J. Gardberg, Suomalaisia kartanoita. Keuruu 1989.

Irma Lounatvuori, Maamarsalkka de Geerin Tervik. Carl Ludvig Engel 1778-1840. Näyttelykatalogi 1990.

Irma Lounatvuori, Sotilaan lepo - kolme upseeria puistosuunnittelijana. Hortus fennicus, Suomen puutarhataide. Viherympäristöliitto & Suomen puutarhataiteen seura 2001.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.
 
objektets element:  herrgård; park; ekonomibyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Tervik gård
 
© Museiverket 2009