suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Jackarby gård
Beskrivning
Jackarby gårds huvud- och sidobyggnader bildar ett representativt gårdsområde som återspeglar den rådande kompositionstraditionen på 1700-talet.

Huvudbyggnaden med mansardtak är uppförd under den gustavianska tiden år 1760 och är en typisk representant för sin tid. Den andra sidobyggnaden som i tiden stått i kanten av gårdsområdet har rivits på 1900-talet, men ett statarhus från 1700-talet i två våningar lite längre bort fungerar som gräns till gårdsområdet. På 1800-talet har huvudbyggnaden utvidgats med en stor glasveranda. Den höga källarvåningen har i tiden innehållit kök, betjänternas rum och fyra källarvalv.

Rokokobyggnaden har 10 rum och av den fasta inredningen återstår fortfarande bröstpanelerna, ursprungligen försedda med målade linnetapeter från år 1764. Tapeterna flyttades i början av 1900-talet till den s.k. Jackarbysalen i Nationalmuseet. Den rödmyllade sidobyggnadens fasta inredning är till stora delar bevarad liksom även rumsindelningen med salen i mitten.

Gårdens ekonomicenter innefattar dessutom ett förråd som uppfördes år 1760, en magasinbyggnad (1835) samt ladugård och stall från 1880-talet. Landsvägen mellan Borgå och Pernå passerar gårdsområdet.
 
Historia
Jackarby gård var tidigare Hovgårds frälsesäteri som bildades av tre frälsehemman i början av 1600-talet. Herrgårdens nuvarande karaktärsbyggnad är från 1760-talet.

Små gustavianska gårdar med liknande huvudbyggnader är bl.a. Västankärr och Olsböle i Tenala samt Frugård i Jorois, som bäst har bevarat sin interiör.
 
Läs mer
Gabriel Nikander, Finländska herrgårdar under den gustavianska tiden. Historisk tidskrift för Finland 1917.

Anders Allardt, Jackarby. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Ragna Ahlbeck, Gods och herresäten i Finland. 1946.

Elias Härö, Kartanoarkkitehtuuri. Ars. Suomen taide 2. Otava 1988.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  herrgård; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Jackarby gård
 
© Museiverket 2009