suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Nykarleby Österbotten
Topelius barndomshem Kuddnäs
Beskrivning
Författaren, professor Zacharias Topelius (1818-1898) födelse- och barndomshem Kuddnäs har en stor personhistorisk betydelse. Topelius skrev i sina verk om sin barndom, som han tillbringade på Kuddnäs och i Nykarleby. Den välbevarade byggnadsgruppen som är i museibruk intar en speciell ställning vid bedömningen och tolkningen av Topelius livsmiljö och livsverk. Kuddnäs speglar även mera allmänt högreståndsfamiljens boende i början av 1800-talet.

Kuddnäs ligger norr om Nykarleby stadsområde, nedanför Ragnörnforsen mellan landsvägen och å. Den vitrappade, med mansardtak försedda huvudbyggnaden av stock byggdes under slutet av 1700-talet under släkten Basiliers tid. Byggnaden har på samma sätt som den ena av sidobyggnaderna flyttats till platsen. Huvudbyggnaden har inretts till ett museum, där inredningen ger en god bild av ståndspersoners boende på Topelius tid. Sidobyggnaderna kringsluter det parkliknande gårdsområdet på två sidor. Till gården har ursprungligen även hört bl.a. en ladugård, kvarn, smedja och bastu.
 
Historia
Gårdens historiska namn är Kuddnissas, Kuddniss. Topelius fastställde dess namn till Kuddnäs under 1840-talet. Zacharias Topelius far, distriktsläkaren Topelius köpte gården. Zacharias Topelius föddes och tillbringade där sin barndom, tills han som 14-åring flyttade från Kuddnäs till Helsingfors för att studera. Gården var i Topelius ägo fram till år 1873.

En stiftelse, vars avsikt var att bevara Topelius födelsehem köpte gården 1933 och Kuddnäs inreddes till Topelius hemmuseum 1934.
 
Läs mer
Zachris Schalin, Kuddnäs - Z. Topelius forna hemgårds historia. Helsingfors 1935. Nykarlebyvyer: http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/schalin/kzs/0000kuzs.htm (haettu 1.2.2019).

Erik Birck, Nykarleby stads historia del II-III. Jakobstad 1980, 1988.
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/ii/inneh_ii.htm (haettu 1.2.2019).
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/birck/iii/innehiii.htm (haettu 1.2.2019).

Arvi Arjatsalo, Topelius: kertomus Zachris Topeliuksen elämästä. 1988.

Raija Nummijärvi (toim.), Topelius ja Pohjanmaa. Pohjanmaan taidetoimikunta 1998.

Pelle Kevin, Kuddnäs: Topelius barndomshem = Topeliuksen lapsuudenkoti = Topelius childhood home 1999.
 
objektets element:  hem för märkesperson; museum; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Kuddnäs huvudbyggnad och flyglar som omger gården.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Topelius barndomshem Kuddnäs
 
© Museiverket 2009