suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Sjögård
Beskrivning
Herrgården Sjögård med sina parker och trädgårdar återspeglar den månghundraåriga historian av gårdsarkitektur och trädgårdsplanering. Sjögård är framför allt ett exempel på 1900-talets byggperiod. Sjögård är en viktig del av herrgårdskulturen kring Pernåviken som härstammar från medeltiden.

Herrgårdens byggnader i närheten av stranden består av en karaktärsbyggnad och tre flygelbyggnader i empirestil samt av ekonomibyggnader i tegel lite längre bort. Boningshusens enhetliga arkitektur härstammar från renoveringsskedet under 1920-talet som planerades av Lars Sonck. Herrgårdens dekorationsträdgård är planerad av Bengt Schalin. Från huvudbyggnadens mittaxel leder en terrasserad mittgång ner mot havet, vars ändpunkt består av två badhus på en brygga.

Byggbeståndet på herrgårdarna Sjögård, Tervik och Tjusterby, parkerna, alléerna och de kringliggande åkrarna är en väsentlig del av det nationellt värdefulla kulturlandskapet vid Pernåviken.
 
Historia
Sjögård frälsesäteri var redan under medeltiden en bebodd herrgård. Under de följande århundradena anslöts flera andra frälsehemman till herrgården. Under 1500- och 1600-talen var herrgården bland annat i släkternas Fleming, Wildeman, Ståhlhandske och Creutz ägo. Herrgårdens karaktärsbyggnad är sannolikt från 1850-talet.
 
Läs mer
Suomen kartanot ja suurtilat I. Toim. Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander. Helsinki 1939.

Selja Flink, Pernajan eteläosien rakennusinventointi 1996. Pernajan kunta 1997.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.
 
objektets element:  herrgård; park;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Sjögård
 
© Museiverket 2009