suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

 
Oulu Pohjois-Pohjanmaa
Oulun rautatieasema
Kuvaus
Oulun rautatieasema on Seinäjoki-Oulu -rataosuuden ainoa II luokan asema. Knut Nylanderin tyyppipiirustuksien mukainen asema on hyvin säilynyt.

Uusrenessanssiasema muodostaa asemaravintolarakennuksen kanssa komean parin Asemakadun päätteenä Oulun keskustassa.
 
Historia
Vaasan radan jatke Seinäjoelta Ouluun valmistui 1886. Keskustelu rautatien saamisesta Ouluun oli alkanut jo 1870-luvulla. Asian innokkaimpia ajajia olivat kaupungin kauppiaat, etenkin kauppaneuvos A.O. Snellman.

Oulun asema sijoitettiin II kaupunginosaan ns. Kakaravaaran laidoille "köydenpunojapaanan" paikalle. Asemarakennus, veturitalli ja konepaja valmistuivat samaan aikaan radan valmistumisen kanssa. Asemarakennusta laajennettiin 1922. Ravintolarakennus valmistui 1930.

Toiminta Oulun asemalla vilkastui Tornion radan valmistuttua 1903, ja erityisen vilkasta se oli I maailmansodan vuosina, jolloin Tornio toimi Venäjän tavarakuljetuksen porttina. Yhteysrata itään Kontiomäelle ja Nurmekseen valmistui vasta 1930, vaikka se oli ollut vireillä Oulun radan valmistumisesta lähtien. 1930-luvulla Nurmeksen radan kuljetuksista yli 75 % oli puutavaraa, mutta sen osuus laski autokuljetusten yleistymisen myötä. Sotien aikana rata oli korvaamattoman tärkeä strategisena rautatienä ja sotien jälkeen Kainuun kaivosten malminkuljetuksessa.
 
Lisätietoa
Kustaa Hautala, Oulun kaupungin historia IV-V. Oulu 1976, 1982.

Berättelse om byggandet af Uleåborgs jernväg och Jakobstads bibana, afgiven af Byggnadskomitén. Tekniska Föreningens i Finland Förhandlingarna 2-3/1888.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. Osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto 1993.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).

Oulun asema-alueen rakennushistoriallinen selvitys 27.6.2003. Arkkitehtitoimisto Ark-Byroo. Oulun kaupunki 2003.
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus;
ympäristön nykyluonne:  kaupunki;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun

Oulun rautatieasema.

Oulun rautatieaseman pohjoinen pääty.

Ravintolarakennus asemarakennuksen eteläpuolella.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Oulun rautatieasema
 
© Museiverket 2009