suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Hindhårs järnvägsstation
Beskrivning
Hindhårs järnvägsstation är en välbevarad stationshelhet vid den privata banan mellan Borgå och Kervo.

Stationen ligger mitt i en by som vuxit upp kring stationen, vid korsningen av historiska Stora Strandvägen som följer Svartsån och Borgnäsvägen. Stationen är typisk för Borgå-Kervo-banan med stationsbyggnad som innefattar stationschefens bostad, ekonomibyggnad, bastu och varumagasin.
 
Historia
Byggnadstillstånd för anläggande av en privat järnväg mellan Borgå och Kervo erhölls år 1871 och ett aktiebolag för ändamålet grundades 1872. Banan anslöts till Helsingfors-Tavastehusbanan år 1875. Stationstrakten blev därefter ett viktigt centrum för de kringliggande byarna och för en del av Borgnäs socken. I Hindhår grundades en läderfabrik och ett mejeri och i början av 1900-talet hade Hindhår blivit ett typiskt stations- och fabrikssamhälle med butiker och folkskola.
 
Läs mer
Mikko Alameri, Rataosa Kerava-Porvoo, vaiheet vuoteen 1917. Rautatiemuseon vuosikirja 1980-81.

Göran Selén, Porvoon pitäjä kautta aikojen 1-2. Porvoon maalaiskunta 1996-97.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Hindhårs järnvägsstation
 
© Museiverket 2009