suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Härpe by
Beskrivning
Skärgårdsbyn Härpe har sällsynt väl bevarat sin ursprungliga karaktär och struktur.

Byns historia går tillbaka till medeltiden. Den byggdes på en sluttning vid en skyddad havsvik, och trots en viss nybyggnation har Härpe bevarat sin traditionella, småskaliga karaktär. Byggnaderna ligger som ett band längs en smal ås i nord–sydlig riktning, på var sin sida om byvägen. Det nuvarande byggnadsbeståndet i byns centrum utgörs av allmogehus med tillhörande gårdar. Huvudbyggnaderna är för det mesta byggda före 1920-talet. Bland dem finns också stora mansardtaksförsedda villor från 1910-och 1920-talen. Till miljön hör också en bybutik, en skola, en brandstation, ett föreningshus och en småbåtshamn. Högst uppe på backen domineras byn av en väderkvarn från 1800-talet.
 
Historia
På 1560-talet bestod Härpe av 9 gårdar. I slutet av 1700-talet låg bebyggelsen vid landsvägen och på Lillholmen öster om byn. I slutet av 1800-talet hade bebyggelsen spritt sig norrut och söderut längs vägen. På 1920-talet bredde bebyggelsen ut sig till kanterna av de odlingsmarker som omgav byn, och efter 1940-talet blev bebyggelsen tätare.
 
Läs mer
Selja Flink, Pernajan eteläosien rakennusinventointi 1996. Pernajan kunta 1997.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  skola; by; småhus; föreningshus; bondgård; väderkvarn;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Härpe by
 
© Museiverket 2009