suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Borgå Nyland
Björkholms lotsstation
Beskrivning
Björkholms före detta lotsstation är den lotsvaktstuga vid Finska viken som bäst bevarats i sitt ursprungliga skick.

Björkholms lotsstation uppfördes år 1899 och ligger på en naturskön ö vid den smala farleden som leder till Borgå. Lotsstationen har en rikt differentierad brädfodrad fasad i snickarstil och ett originellt mansardtak. Interiören är i ursprungligt skick och innefattar en liten förstuga och kammare. Även en del av den fasta inredningen har bevarats från den tid lotsstationen användes. Till det gamla byggbeståndet hör också ett segelskjul från år 1899 och en gammal brygga.
 
Historia
Sedan år 1857 har Borgå lotsstation varit stationerad på Svinö, en ö utanför staden. År 1899 flyttades lotsverksamheten till Björkholm och för ändamålet byggdes lotsstation, segelskjul, utedass och brygga. År 1920 benämndes objektet Borgå lotsstation. Senare flyttade områdets lotsar till Emsalö.
 
Läs mer
Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.

https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 9.1.2019).
 
objektets element:  lotsstation;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Björkholms lotsstation
 
© Museiverket 2009