suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
 
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY
      punkt
      linje
      region
grundkarta © Lantmäteriverket
tillståndsnr MML/VIR/MYY/258/08
Kommun: Esbo  Helsingfors  Vanda 
Namn: Fästningar från I världskriget i Helsingfors med omnejd Nedre Malm, Ormusbacken
 
fokusera objektet på kartan
till objektets basinformation
 
© Museovirasto 2009