Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heinolan Perspektiivi, Heinola. Heinolan perspektiivi päätteenään seminaarialue. Kuva: MV/ RHO 41584 Hannu Vallas 1997