Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Saimaan kanava, Lappeenranta. Saimaan kanavan Mustolan sulku Lappeenrannassa. Kuva: MV/RHO 124994:1 Hannu Vallas 1999