Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ruokolahden kirkko ja kellotapuli, Ruokolahti. Ruokolahden kellotapuli. Kuva: MV/RHO 19/5802 Veijo Laine 1971