Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ruskon kirkonmäki, Rusko. Ruskon tapuli ja kirkko. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007