Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Saimaan kanava, Lappeenranta. Mälkiän sulku. Kuva: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2011