Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Gamla Vasa och Korsholms kyrka, Vasa. Mustasaari kyrkas ruiner. Bild: MV/ RHO 41598 Hannu Vallas 1998