Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Gamla Vasa och Korsholms kyrka, Vasa. Korsholms kyrka, före detta Vasa hovrätt. Bild: MV/ RHO 41599 Hannu Vallas 1998