Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Snappertuna kyrkoby, Raseborg. Byavägen i Snappertuna kyrkby. Bild: MV/RHO 125485:1 Soile Tirilä 2001