Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackavikens odlingslandskap, Raseborg. Grabbacka adelsborg ruin. Bild: MV/RHO 41553 Hannu Vallas 1998