Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Elias Lönnrots Sammatti, Lojo. Paikkari torp med Valkjärvi i bakgrunden. Bild: MV/RHO 125387:1 Hannu Vallas 1996