Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Nedre stan, Lovisa. Nedre stan i Lovisa. I mitten Salttorget och smÄbÄtshamnen. Bild: MV/RHO 40159 Hannu Vallas 1997