Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Den historiska milj├Ân vid Abborfors, Pyttis. Savukoski bron. Bild: MV/RHO Minna Pesu 2007