Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Prästkulla gård, Raseborg. Prästkulla herrgård. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2007