Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackavikens odlingslandskap, Raseborg. Gösbackavikens odlingslandskap. Bild: MV/RHO Mikko Härö 2007