Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Elias Lönnrots Sammatti, Lojo. Lammi hemman i Haarjärvi by i Sammatti. Bild: MV/RHO Johanna Forsius 2007