Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa Gamla begravningsplats, Vasa. Gamla Vasa begravningsplats port. Bild: MV/RHO Maria Kurtén 2007