Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Sommarbebyggelsen i Bromarv kyrkby, Raseborg. Bromarv kyrkoby på Bromarvnäset mellan två havsvikar. Bild: MV/RHO 125790:23 Hannu Vallas 2006