Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Hertonäs och Gumtäkts koloniträdgårdar, Helsingfors. Utsikt över Gumtäkts koloniträdgård. Bild: MV/RHO 124574:1 Soile Tirilä 1999