Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Hertonäs och Gumtäkts koloniträdgårdar, Helsingfors. Utsikt över Hertonäs koloniträdgård. Bild: MV/RHO 125831:6 Timo-Pekka Heima 2008