Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa Gamla begravningsplats, Vasa. Hjältegravsområdet. Bild: MV/RHO Maria Kurtén 2008