Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Vasa Gamla begravningsplats, Vasa. De vitas gravmonument 1918. Bild: MV/RHO Maria Kurtén 2008