Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Struves meridianbåge, Torneå. Nedertorneå kyrka, mätpunkten TORNEA (Torneå) finns på toppen av tornet. Bild: MV/RHO Soile Tirilä