Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Struves meridianbåge, Lappträsk. Porlom, Tornikallio, mätpunkten är ett borrhål i berget. Bild: MV/RHO Soile Tirilä