Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Struves meridianbåge, Övertorneå. Aavasaksa, där mätpunkten är ursprungligen markerad år 1845. Bild: 218195:1 MV/RHO Mikko Härö