Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Hertonäs och Gumtäkts koloniträdgårdar, Helsingfors. Hertonäs koloniträdgårds museistuga. Bild: 218176:1 Soile Tirilä