Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY

Prästkulla gård, Raseborg. Prästkulla herrgårds odlingslandskap. Bild: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Kirsti Schreck 2018