Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki, Hamina. Haminan linnoituskaupunki. Kuva: MV/RHO 125401:1 Hannu Vallas 2003