Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Putikon sahayhdyskunta, Savonlinna. Putikon rautatieasema. Kuva: MV/RHO 125468:1 Soile Tirilä 2001