Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Otavan satamaradan rautatieasema, Mikkeli. Otavan satamaradan asema Puulaveden rannalla Mikkelissä. Kuva: MV/RHO 39974 Hannu Vallas 1997