Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot, Teuva. Latva-Komsin pihapiiri. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006