Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot, Teuva. Mäki-Laurila. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006