Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Heinolan maaseurakunnan kirkkoympäristö, Heinola. Tapuli ja kirkkomaata. Kuva: MV/RHO 28748 Martti Jokinen 1989