Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Valtion viljavarasto, Seinäjoki. Valtion viljavarasto viljelylakeusmaisemassa. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006