Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ilmajoen rautatieasema, Ilmajoki. Ilmajoen rautatieasemarakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2006