Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen ja ratavartijan talo, Suonenjoki. Suonenjoen kirkko. Kuva: MV/RHO 124603:233 Soile Tirilä 2006