Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen ja ratavartijan talo, Suonenjoki. Suonenjoen rautatieasema. Kuva: MV/RHO 124603:230 Soile Tirilä 2006