Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Rihtniemen kylä, Pyhäranta. Tie kylärantaan kulkee Wilhelmintalon pihapiirin kautta. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007