Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Rihtniemen kylä, Pyhäranta. Ranta-aittoja Rihtniemen kylässä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007