Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Korkalorinne ja Evakkotien rivitalot, Rovaniemi. Korkalorinteen asuinaluetta. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2008